Maagaas teie ettevõttele!

Latvijas Gāze on üle 20 aasta Nasdaqi börsil noteeritud aktsiaselts, mida tuntakse kui suurte kogemustega partnerit ning mispakub Balti ja Soome turu maagaasitarbijatele kindlat tarnet ja lahendusi vastavalt individuaalsetele ärivajadustele.

Kerige
Tooted

Maagaas

Latvijas Gāze kontsern on usaldusväärne ja stabiilne partner, mis on maagaasivarustuse turul tegutsenud alates 1991. aastast. Pakume Baltimaade ja Soome turgude tarbijatele soodsaid maagaasihindu, turvalisi tarneid ja iga ettevõtte spetsiifikale vastavaid individuaalseid lahendusi.

Latvijas Gāzest maagaasi ostes saate valida fikseeritud või börsiindeksiga seotud hinnaga toote või individuaalse lahenduse.

Fikseeritud

Parim variant, kui soovite gaasivarustuse kulusid täpselt planeerida ja kontrollida pikas perspektiivis, samuti juhtudel, kui gaasitarbimine on kogu aasta jooksul ühtlane.

 • Maagaasi hind on fikseeritud konkreetseteks kuudeks
 • Maksta tuleb ainult tegelikult tarbitud gaasi eest ilma Take or Pay kohustuseta;
 • Lihtne lepingu sõlmimine, läbipaistvad tingimused, kiire teenindus;
 • Maagaasi tarbimisele piiranguid ei ole.

Börsiindeksiga seotud

See toode sobib juhul, kui soovite ära kasutada üleilmse maagaasituru suundumusi, pakkumise ja nõudluse põhjustatud hinnakõikumisi (langusi) börsil, ning samuti juhtudel, kui gaasitarbimine on muutuv, sõltuvalt hooajalistest või muudest tingimustest.

 • Hind muutub iga kuu vastavalt kõikumistele Gaspooli börsil
 • Tarbimist saab ühtlustada eeldatavate hinnakõikumistega
 • Maksta tuleb ainult tegelikult tarbitud gaasi eest ilma Take or Pay kohustuseta
 • Lihtne lepingu sõlmimine, läbipaistvad tingimused, kiire teenindus
 • Saate tariifi muuta, ilma et peaksite lepingu ennetähtaegse lõpetamise eest maksma

Individuaalne lahendus

Mitmeaastane kogemus võimaldab meil välja töötada individuaalse lahenduse, mis on teile kasulik ja vastab täielikult teie ärivajadustele.

 • Soodne gaasihind
 • Ainult teie jaoks koostatud individuaalsed lepingutingimused
 • Lahendus vastab täpselt teie nõudmistele ja ärivajadustele
 • Maksta tuleb ainult tegelikult tarbitud gaasi eest ilma Take or Pay kohustuseta
 • Lihtne lepingu sõlmimine, läbipaistvad tingimused, kiire teenindus

Valige endale sobivaim maagaasivarustustoode. Me hoolitseme kõigi maagaasitarnija vahetusega seotud formaalsuste eest.

Küsige pakkumist
Vastutustundlik äri

Maagaas – keskkonnasõbralik energiaressurss

Maagaas on tõhus, puhas, keskkonnasõbralik ja ökonoomne energiaallikas. Selle kütteväärtus on kõrge (10 kWh/m³) ja süsinikdioksiidi heide madal, mistõttu maagaas on oluline alternatiiv teistele fossiilkütustele, näiteks kivisöele. Maailmas on suured maagaasivarud ja seetõttu arvatakse, et maagaasi hind püsib soodne veel aastaid.

Maagaasi kasutamine vähendab oluliselt õhusaastet. Põlemisel tekitab see söe, puidutoodete ja vedelkütustega võrreldes palju vähem saastet süsinikmonooksiidi, väävel- ja lämmastikoksiidide, tahma, tuha ja raskemetallide kujul. Maagaasi põletamisel on CO2 heide 45% madalam kui kivisöel ja 30% madalam kui naftatoodetel. Näiteks umbes 290 kWh soojuse tootmiseks tekib maagaasi põletamisel 53 kg süsinikdioksiidi, võrreldes sama koguse soojuse saamiseks kasutatava antratsiitsöe põletamisel tekkiva 90 kg süsinikdioksiidi või naftasaaduste (raske kütteõli) põletamisel tekkiva 72 kg süsinikdioksiidiga.

Maagaasi transporditakse torujuhtmete kaudu, mistõttu see ei valmista teedele lisakoormust. Gaasijuhtmete kasutamine maagaasitranspordiks ei põhjusta ka olulisi energiakadusid, mille tulemuseks on transpordi ajal väiksem süsinikdioksiidi heide. Torujuhtmed tagavad tarnimise järjepidevuse otse tarbijale vajalikus koguses, seetõttu ei ole kütuse kasutajale vaja täiendavaid tarneressursse.

Vastutustundlik äri

Ettevõtete sotsiaalne vastutus

Latvijas Gāze on sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte, mis vaatab süstemaatiliselt üle oma tegevuse mõju keskkonnale, töötajatele, klientidele, ettevõtlusele ja ühiskonnale, investeerides jätkusuutliku, keskkonnasõbraliku ettevõtluse arendamisse ja panustades üldsuse heaolusse. Eelkõige rõhutame vastutust keskkonna, oma töötajate, klientide ja partnerite ning ühiskonna ees.

Keskkonnavastutus

Latvijas Gāze aitab teistel hankida keskkonnasõbralikku energiat maagaasi näol ning kasutab aktiivselt ka keskkonnasõbraliku tehnoloogia arendamise pakutavaid eeliseid. Meie eesmärk on maksimeerida maagaasi kasutamist erinevates piirkondades, kus praegu kasutatakse muid fossiilkütuseid, sealhulgas energia, kütte ja transpordi jaoks. Näiteks on ettevõte populariseerinud ja arendanud surumaagaasi kasutamist maanteetranspordis, hõlbustades seeläbi kiiremat üleminekut keskkonnasõbralike kütuste kasutamisele.

Vastutus töötajate ees

Latvijas Gāze hoolitseb oma töötajate heaolu eest. Töötajatele tagatakse ohutu ja tervislik töökeskkond, sealhulgas ohutud ja tervislikud töökohad, tehnilised ressursid ja isikukaitsevahendid. Ettevõte on sõlminud avalike teenuste ja transporditöötajate ametiühinguga LAKRS kollektiivlepingu.

Vastutus klientide ja partnerite ees

Latvijas Gāze pöörab erilist tähelepanu kutse-eetikale ning suhtub nulltolerantsiga nii pakutavate kui ka saadavate teenuste osas korruptsiooni ja altkäemaksu. Latvijas Gāze teeb igapäevaselt koostööd väga suure hulga klientidega, ettevõttes töötab 116 töötajat, seetõttu pöörame suurt tähelepanu privaatsuse ja isikuandmete kaitsele. Ettevõte järgib rangelt isikuandmete kaitse nõudeid, mis on kehtestatud nii siseriiklike kui ka Euroopa Liidu seaduste ja määrustega.

Vastutus ühiskonna ees

Latvijas Gāze on veendunud, et maagaasi kasutajad saavad aidata vähendada selle mõju keskkonnale, seetõttu haritakse kliente ja teisi huvitatud isikuid regulaarselt energiaressursside, sealhulgas maagaasi säästmise võimaluste osas. Samuti püüab ettevõte veenda kõigis segmentides tarbijaid asendama vananenud ja ebatõhusad seadmed nüüdisaegsemate lahendustega. Usume, et on oluline osaleda erinevates ühiskondlikes protsessides ja seetõttu toetab Latvijas Gāze sporti, kunsti ja tervishoiusüsteemi.

Vastutustundlik äri

Energiatõhusus

Ettevõtete omanikud ja juhid peavad igapäevaselt hoolitsema mitmesuguste maksete eest, nagutöötajate palgad, üür, kommunaalmaksed ja maksud. Hea viis oma ärikulusid nutikalt planeerida on energiaressursse targalt kasutada ja säästa. Ühe kilovatt-tunni kokkuhoid on lihtsam ja soodsam kui selle tootmine! Allpool on mõned näpunäited töökeskkonna muutmiseks.

Kontrollige sisetemperatuuri, kütte- ja kliimaseadme režiime

Uuringud on näidanud, et temperatuuri vähendamine ruumis 1 °C võrra võib säästa kuni 5% selle ruumi kütmiseks vajalikust energiast. Tõhus lahendus on programmeeritavad termostaadid, mis reguleerivad temperatuuri automaatselt, kui hoones pole kedagi, ja võimaldavad teil hoida eri kohtades erinevaid temperatuurirežiime. Bürooruumide soovitatav temperatuur on 19 kuni 21 °C, tootmishoonete, töökodade puhul 16 kuni 19 °C, ladude puhul 10 kuni 12 °C.

Kasutage energiatõhusaid seadmeid ja varustust

Vananenud seadmed ja varustus ei tööta enam maksimaalse tõhususega, seega tasub need välja vahetada. Energiasäästlikud seadmed on tõenäoliselt kallimad, kuid tarbivad vähem energiat, mille tulemuseks on pikaajaline kokkuhoid. Selleks, et seadmed püsiksid võimalikult kaua, tuleb neid regulaarselt ja korralikult hooldada. Parima ja energiasäästlikuma lahenduse leidmiseks soovitame enne uute seadmete ostmist põhjalikult turgu uurida ja spetsialistidega nõu pidada.

Tehke energiaaudit

Meie piirkonna muutlikud ilmad ja külmad talved muudavad energiatõhususe väga oluliseks. Kas hooned on piisavalt soojapidavad? Kas soojus ei pääse õhku läbi seinte, uste ja akende? Kui energiasäästlik on energiatootmisprotsess?

Professionaalne energiaaudit aitab teil mõista, kui tõhusalt energiat kasutatakseja leida optimaalse viisi olukorra parandamiseks.

Audit peaks hõlmama 90% kogu ettevõttest, tehes vahet energiatarbijatel ja energiatarbimise mahtudel, võttes arvesse hoonete kütmiseks kasutatavad energiaressursse, valgustust, sooja vett, ventilatsioonisüsteemide käitamiseks kasutatavat elektrit ja tööstusprotsesside käigus tarbitud energiat.

Harida töötajaid ja kaasata neid energiasäästmisse

Otsuseid praktiliste lahenduste kohta elektri, gaasi ja soojuse säästmiseks teeb ettevõtte juhtkond, kuid hoolitseda tulebkõigi töötajate kaasamise eest energiasäästumeetmetesse. Harige töötajaid energiatõhususe osas, julgustage neid oma energia säästmise ideedega välja tulema. Määrake vastutajad hea tava tutvustamise eest.

Meist

Latvijas Gāze

Latvijas Gāze on üks Balti regiooni energiaturu liidreid. Ettevõte tegeleb maagaasi hulgimüügi ja tarnimisega äriklientidele, peamiselt Läti, Leedu, Eesti ja Soome tootjatele ning energiaettevõtetele.

Alates 15. veebruarist 1999 on Latvijas Gāze aktsiad noteeritud Nasdaq Riga börsil. See tõestab, et ettevõte järgib oma tegevuses hea korporatiivjuhtimise, teabe läbipaistvuse ja avatuse põhimõtteid. 2017. aasta alguses vabastati Läti maagaasiturg piirangutest ja Latvijas Gāze jagati vastavalt Euroopa Liidu nõuetele. Asutati ühtne gaasi ülekande- ja hoidlaoperaator JSC Conexus Baltic Grid, mis haldab ka Inčukalnsi maa-alust gaasihoidlat, samas kui jaotussüsteemi haldur JSC Gaso eraldati JSC Latvijas Gāzest 2017. aasta detsembris.

Piirkonna kliimatingimuste tõttu on maagaasil oluline roll soojuse ja elektri tootmisel. Ülekandesüsteem, mis ühendab Läti maagaasiturgu Leedu, Eesti ja Loode-Venemaaga, võimaldab kauplejatel tagada paindliku ja turvalise tarnimise lõppkasutajatele ning avab laiemaid rahvusvahelisi transiidivõimalusi. Tegevusvõimalusi kogu piirkonnas laiendab ka maagaasiturg FINESTLAT, mis ühendab Läti, Eesti ja Soome gaasi ülekandeoperaatoreid. Selle tulemusena saab Latvijas Gāze pakkuda stabiilset gaasitarnet soodsate hindadega ka klientidele Eestis ja Soomes.

 • Missioon

  Tagada usaldusväärne ja püsiv maagaasivarustus konkurentsivõimeliste hindadega, aidates seeläbi kaasa Balti regiooni majandusarengule.

 • Visioon

  Parandada ühiskonna heaolu, edendades maagaasi kui suure tõhususega puhta energiaallika kasutamist, et saavutada kliimaneutraalsus.

 • Eesmärk

  Tugevdada Latvijas Gāze liidripositsiooni Baltimaade ja Soome energiaturul, saades klientidele esmavaliku maagaasitarnijaks ja tagades kogu regiooni jaoks kõige stabiilsema maagaasivarustuse.

Kes me oleme

Läti gaasituru areng

 • 1968
 • 1990
 • 1991
 • 1997-2002
 • 2002-2017
 • 2017
 • 2019
 • 2020

Maagaas pumbatakse esimest korda Inčukalnsi maa-alusesse gaasihoidlasse. Praegu on rajatis piirkondliku gaasivarustussüsteemi lahutamatu osa, kus gaasi hoitakse nii Läti kui ka naaberriikide tarbijate vajadustele.

Maagaasi tarbimine Lätis tõuseb rekordtasemele, peaaegu 3 miljardile m³ aastas.

Pärast Nõukogude Liidu langemist võtab Läti valitsus üle kogu Läti territooriumil asuva gaasivarustuse taristu ja institutsioonid, mis liidetakse riigile kuuluvaks ettevõtteks Latvijas Gāze.

Latvijas Gāze erastatakse. Ettevõte leiab arendamiseks eraaktsionäre ja vahendeid, samas kui riik saab investoritelt 80 miljonit eurot ning elanikud vahetavad märkimisväärse hulga erastamisvautšereid, müües hiljem omandatud aktsiad kasumlikult börsil.

Latvijas Gāze jätkab tegutsemist ainsa ja ühtse maagaasi edastamise, ladustamise, jaotamise ja kaubandusettevõttena Lätis. Sel ajal investeerib ettevõte märkimisväärselt taristu moderniseerimisse ja 1400 km pikkuste gaasijuhtmete ehitamisse.

2017. aasta alguses jaguneb ühtne maagaasi ülekande- ja hoidlaoperaator Conexus Baltic Grid Latvijas Gāzest ning saab aasta lõpuks osaliselt riigile kuuluvaks ettevõtteks. 2017. aasta lõpus on jaotustegevus Latvijas Gāzest eraldatud ja loodud tütarettevõte Gaso.

 • Latvijas Gāze uzsāk dabasgāzes tirdzniecību Lietuvā
 • Latvijas Gāze uzsāk dabasgāzes tirdzniecību Igaunijā

Izveidota Baltijas vienotā tirgus zona, ko veido Latvija, Igaunija un Somija, un atklāts Igaunijas – Somijas starpsavienojums Baltic Connector

Latvijas Gāze uzsāk dabasgāzes tirdzniecību Somijā

Võta meiega ühendust

Teabe küsimiseks kirjutage kindlasti – pakume teie ettevõttele kõige sobivamat gaasivarustuse lahendust!

 • Egīls Lapsalis

  Egīls Lapsalis

  Müügitehingute asepresident

 • Ainārs Mežals

  Ainārs Mežals

  Müügiprojektide juht

 • Egīls Lapsalis

  Egīls Lapsalis

  Müügitehingute asepresident